Koordynatorzy Wydziałowi

Koordynatorzy Wydziałowi

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS+ NA POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

DR INŻ. ARCH. ANDRZEJ DUDZIŃSKI
/studenci PB/
tel. 85 746-99-65
pokój 140
a.dudzinski@pb.edu.pl

DR INŻ. ARCH. MONIKA MAGDZIAK
/studenci zagraniczni/
tel. 85 746-99-07
pokój 215
m.magdziak@pb.edu.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA

DR INŻ. ROBERT ZIÓŁKOWSKI
Budownictwo
Gospodarka Przestrzenna
Architektura Krajobrazu
tel. 668 424 758
pokój WB-216
wb.erasmus@pb.edu.pl

DR JOANNA SZCZYKOWSKA
Inżynieria Środowiska
Ochrona Środowiska
Biotechnologia
Ekoinżynieria 
Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna
tel. 571 443 150
pokój 3/7, II piętro, wejście od strony parkingu (Budynek INNO-EKO-TECH)
j.szczykowska@pb.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

DR INŻ. JAROSŁAW MAKAL
tel. 85 746-94-21
pokój WE 207
j.makal@pb.edu.pl

Sekretariat:
MGR MARZENA KONIUCH
tel. 85 746-93-96
pokój 202 (WE), 2 piętro
we.erasmus@pb.edu.pl

WYDZIAŁ INFORMATYKI

DR EWA GIREJKO
/studenci PB/

tel. 85 746-90-58
pokój 117 (Budynek Rektoratu)
wi.erasmus@pb.edu.pl

DR JOANNA KARBOWSKA-CHILIŃSKA
/studenci zagraniczni/
tel. 85 746-90-59
pokój 211 (Budynek Rektoratu)
wi.erasmus@pb.edu.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY

DR HAB. AGNIESZKA DARDZIŃSKA-GŁĘBOCKA
tel. 571 443 022
pokój 338 (WM)
a.dardzinska@pb.edu.pl

Sekretarka:
MGR INŻ. AGNIESZKA SAKOWICZ
tel. 85 746-92-14
pokój 109 (WM)
wm.erasmus@pb.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

DR JOANNA SZYDŁO
/studenci PB/

tel. 662 321 638
pokój 213 KF (Kleosin)
j.szydlo@pb.edu.pl


DR EWA GLIŃSKA
/studenci zagraniczni/

pokój 111 KS (Kleosin)
wz.erasmus@pb.edu.pl

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

MGR ALINA JABŁOŃSKA DOMURAT
tel. 85 746-91-43
pokój 6, II piętro CNK
a.domurat@pb.edu.pl

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE

DR INŻ. DAN WOŁKOWYCKI
tel. 85 682 95 00 w. 46
Centrum Naukowo-Badawcze ZWL p. 1.2
ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka
d.wolkowycki@pb.edu.pl