PO POWROCIE

PO PRZYJEŹDZIE Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ NALEŻY:

  • dostarczyć do BWM zaświadczenie z uczelni zagranicznej potwierdzające okres pobytu za granicą
  • dostarczyć do BWM oryginał transkryptu (wykaz zaliczonych za granicą przedmiotów z punktami ECTS), chyba że uczelnia zagraniczna wysyła je sama)
  • dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego PB tłumaczenie ww. transkryptu - WYCIĄG OCEN Z ZAGRANICZNEGO TRANSKRYPTU
  • wypełnić ankietę online, która zostanie przesłana z systemu na adres mailowy
  • uzupełnić test językowy online na platformie OLS (wytypowani studenci)
  • napisać relację z pobytu i przesłać ją do BWM m.nawotczynska@pb.edu.pl

Ponieważ poszczególne wydziały mogą potrzebować jeszcze dodatkowych dokumentów, dokładny spis formalności uzyskasz u swojego Koordynatora Wydziałowego.

WYKAZ OCEN = TRANSCRIPT OF RECORDS

Po podpisaniu tego dokumentu przez Koordynatora uczelnianego/wydziałowego programu Erasmus w uczelni zagranicznej, powinien on zostać przekazany do BWM PB. Student powinien dopilnować, aby Transcript of Records został jak najszybciej przesłany do PB, a jeśli to możliwe, najlepiej przywieźć go ze sobą. Muszą się na nim znajdować punkty ECTS, oceny w skali lokalnej i w skali ECTS.

ZALICZENIE STUDIÓW ZAGRANICZNYCH

Po powrocie do kraju student udaje się do BWM, aby złożyć tam oryginały dokumentów potwierdzające długość okresu spędzonego na stypendium oraz oryginał Transcript of Records wystawionego przez zagraniczną uczelnię. W celu zaliczenia okresu zagranicznych studiów do okresu studiów w PB, student musi przedłożyć do Dziekanatu wydziału tłumaczenie transkryptu z zagranicy na formularzu WYCIĄG OCEN Z ZAGRANICZNEGO TRANSKRYPTU wraz z kopią Transcript of Records otrzymanego za granicą. Do zaliczenia okresu studiów na stypendium do okresu studiów w uczelni macierzystej wykorzystuje się Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych (ECTS) - European Credit Transfer System.

ANKIETA I SPRAWOZDANIE

Każdy student po powrocie zobowiązany jest do wypełnienia ankiety online, która jest wysyłana na adres mailowy. Ankieta zawiera pytania, które będą przydatne do celów sprawozdawczych oraz pomogą usprawnić procedury wysyłania stypendystów za granicę. Bardzo ważne jest również przysłanie do nas sprawozdania z wyjazdu zawierającego wskazówki, plusy i minusy, rady dla przyszłych Erasmusów (min. 2 strony). Prosimy o podanie wszelkich praktycznych rad, które ułatwią życie kolejnym stypendystom.

OPIEKA NAD STYPENDYSTAMI ZAGRANICZNYMI W PB

Studenci chcący pomóc studentom zagranicznym, którzy przyjeżdżają na naszą Uczelnię, mogą dołączyć do organizacji ESN PB i zostać mentorem! Można nawiązać wiele znajomości, kontynuować naukę języka obcego i czuć dalej klimat Erasmusa. Erasmus once - Erasmus forever!

ESN PB

POWODZENIA I DO ZOBACZENIA PO POWROCIE !