W UCZELNI ZAGRANICZNEJ

KONTAKT Z BWM PB

Podczas pobytu najlepiej i najszybciej można skontaktować się z BWM za pomocą poczty elektronicznej. Należy więc dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób będzie możliwe korzystanie z poczty elektronicznej na uczelni przyjmującej. 
Należy również pamiętać o statusie stypendysty programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu Erasmusi mogą cieszyć się takimi samymi prawami jak studenci lokalni. Mają jednak również takie same obowiązki. Czekają ich takie same wymagania i rygory egzaminacyjne. A więc uczęszczają na zajęcia, spotykają się z tutorem i uzyskują zaliczenia oraz zdają egzaminy. Wszystkie osiągnięcia Erasmusów odnotowane zostaną w wykazie zaliczeń.

ZMIANY W LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

Wszelkie zmiany w programie studiów zagranicznych muszą być zaakceptowane przez koordynatora wydziałowego PB oraz koordynatora zagranicznego. Student ma na to maksymalnie miesiąc od przyjazdu do uczelni zagranicznej. W formularzu CHANGES TO LEARNING AGREEMENT wypisuje tylko usunięte i dodane przedmioty oraz powód usunięcia i dodania każdego przedmiotu, a także uzyskuje podpis Koordynatora uczelnianego/wydziałowego programu Erasmus uczelni zagranicznej. Następnie dokument powinien zostać przesyłany (mailem i pocztą) do BWM PB, które przekazuje go do koordynatora wydziałowego PB.

PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA DRUGI SEMESTR

Student może przedłużyć pobyt w ramach jednego roku akademickiego, ale jest to możliwe tylko przy wyjeździe na pierwszy semestr (zimowy). Najpierw musi zapytać o możliwość pozostania na drugi semestr w uczelni zagranicznej. Naprzełomie października i listopada BWM wysyła wiadomość do wszystkich studentów z zapytaniem o chęć przedłużenia pobytu. Następnie koordynatorzy wydziałowi podejmują decyzję, kto będzie mógł pozostać na drugi semestr w ramach wolnych miejsc. Wtedy student musi przygotować CHANGES TO THE ORIGINAL LA.