KONTAKT

BIURO DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
fax. +48 (85) 746 7010

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 11.00 - 14.00

mgr Małgorzata Malinowska-Czuprys - Koordynator Uczelniany
tel. (85) 746 9661 - pokój nr 1/2C
m.malinowska@pb.edu.pl

mgr Marta Nawotczyńska
tel. (85) 746 7016 - pokój nr 4B w części C
m.nawotczynska@pb.edu.pl
- wyjazdy studentów PB na studia i praktyki